David Koller, Richard Müller a Viki Olejárová naspievali titulnú skladba k filmu Amnestie, upravenú Krylovu Pasážovú revoltu!