Domi Stoff poslovenčil svoje piesne a prichádza so sólo singlom Očami vábi