Festival Punkáči deťom rozširuje program o sprievodné akcie a zaujímavé organizačné novinky