Majself a Desmod spravili špeciálny remake Kométy v historickej budove!