Sisa Fehér vydáva album KHI s pôsobivými džezovými kompozíciami