Skupina P.S. predstavuje chytľavú novinku s názvom UKRADNUTÁ