Skupina WOHNOUT natočila videoklip k piesni MOZART, v ktorom hraje hlavnú úlohu herec Tomáš Hanák