Živé kvety vydávajú po roku ďalší album Cesty, ktoré nevedú nikam