65. mfP - Slávnostný novoročný koncert, Piešťany

65. mfP -  Slávnostný novoročný koncert