Brandenburské koncerty I, Bratislava

7. 2. 2020 / 19:00 / Veľký evanjelický kostol

J. S. Bach (1685 – 1750): Brandenburské koncerty I 
Igor KARŠKO, koncertný majster

Concerto č. 3 G dur BWV 1048
Concerto č. 6 B dur BWV 1051
Concerto č. 4 G dur BWV 1049

7. 2. 2020 / 19:00 / Grosse Evangelische Kirche (Veľký evanjelický kostol)
J. S. Bach (1685 – 1750): Brandenburgische Konzerte 
Igor KARŠKO, Konzertmeister

Konzert Nr. 3 G-Dur BWV 1048
Konzert Nr. 6 B-Dur BWV 1051
Konzert Nr. 4 G-Dur BWV 1049

7th February 2020 / 7 PM / Great Evangelical Church (Veľký evanjelický kostol) 
J. S. Bach (1685 – 1750): Brandenburg Concertos I 
Igor KARŠKO, concert master

Concerto No. 3 in G Major BWV 1048
Concerto No. 6 in B-flat Major BWV BWV 1051
Concerto No. 4 in G Major BWV 1049

Zmena programu vyhradená.