Brandenburské koncerty II, Bratislava

9. 2. 2020 / 19:00 / Veľký evanjelický kostol
J. S. Bach (1685 – 1750): Brandenburské koncerty II
Igor KARŠKO, koncertný majster

Concerto č. 1 F dur BWV 1046
Concerto č. 5 D dur BWV 1050
Concerto č. 2 F dur BWV 1047

9. 2. 2020 / 19:00 / Grosse Evangelische Kirche (Veľký evanjelický kostol)
J. S. Bach (1685 – 1750): Brandenburgische Konzerte II
Igor KARŠKO, Konzertmeister

Konzert Nr. 1 F-Dur BWV 1046
Konzert Nr. 5 D-Dur BWV 1050
Konzert Nr. 2 F-Dur BWV 1047

9th February 2020 / 7 PM / Great Evangelical Church (Veľký evanjelický kostol) 
J. S. Bach (1685 – 1750): Brandenburg Concertos II 
Igor KARŠKO, concert master

Concerto No. 1 in F Major BWV 1046
Concerto No. 5 in D Major BWV 1050
Concerto No. 2 in F Major BWV 1047

Zmena programu vyhradená.