Buty / Vidiek, Nové Mesto nad Váhom

Buty / Vidiek | 18.07.2021 - nedeľa Amfiteáter Zelená Voda, Nové Mesto nad Váhom