DAN BÁRTA & ILLUSTRATOSPHERE / ZVÍŘENÝ PRACH TOUR, Trenčín

DAN BÁRTA & ILLUSTRATOSPHERE / ZVÍŘENÝ PRACH TOUR