DAN BÁRTA & ILLUSTRATOSPHERE - ZVÍŘENÝ PRACH TOUR, Trenčín

DAN BÁRTA & ILLUSTRATOSPHERE - ZVÍŘENÝ PRACH TOUR