DIALÓG VOKÁLNEJ A INŠTRUMENTÁLNEJ POLYFÓNIE, Trnava

nedeľa, 14. jún 2020, 20:00
bazilika sv. Mikuláša
DIALÓG VOKÁLNEJ A INŠTRUMENTÁLNEJ POLYFÓNIE
STANISLAV ŠURIN, organ / SK
VOCI ALLEGRE / SK
ANDREJ RAPANT, dirigent / SK
G. P. da Palestrina – Missa Pappae Marcelli