DIALÓG VOKÁLNEJ A INŠTRUMENTÁLNEJ POLYFÓNIE, Trnava

DIALÓG VOKÁLNEJ A INŠTRUMENTÁLNEJ POLYFÓNIE