DONSKÍ KOZÁCI, Žilina

DONSKÍ KOZÁCI VO VILLE NEČAS Nezameniteľné vokály, tradičné ruské hudobné nástroje, pulzujúca energia a poriadna dávka humoru. To sú Donskí kozáci, ktorí vystúpia už v januári v hoteli Villa Nečas.
Sólisti Donského kozáckeho chóru Volnij Don prinesú z rodného Rostova nad Donom známe ruské melódie, tradičné piesne donských kozákov, ale aj na nových hostí. Koncert v čarovných priestoroch historického hotela Villa Nečas je súčasťou jubilejného desiateho európskeho turné.