English Baroque Soloists & Monteverdi Choir, Bratislava

English Baroque Soloists & Monteverdi Choir

Sir John Eliot Gardiner, dirigent

Claudio Monteverdi Messa a 4 voci da cappella, SV 190 
Giacomo Carissimi Jephte
Henry Purcell Hear my prayer, o Lord, Z15 
Jehova, quam multi sunt hostes, Z135
Domenico Scarlatti Stabat mater

Legendárny britský dirigent Sir John Elliot Gardiner patrí už desaťročia medzi stálice medzinárodnej hudobnej scény. Jeho interpretácie charakterizuje dôsledná vernosť notovému zápisu, prísna výrazová disciplína a odpor voči exaltovanej patetickosti. Známe sú jeho originálne podania diel Beethovena, Berlioza či Brahmsa, jeho základnou interpretačnou platformou je však baroková hudba, ktorú najčastejšie uvádza so svojimi súbormi English Baroque Soloists Monteverdi Choir. Ich premiérová prezentácia v Bratislave bude dozaista lahôdkou.