František a Vojta Nedvědovci & band, Prešov

František a Vojta Nedvědovci & band