František a Vojta Nedvědovci & band, Prešov

 Dátum/Date: 23.04.2020 o 19.00 h

Miesto konania/Place of event:  Dom kultúry Podborová, Zvolen

Vstupné/Entry: 15,00 EUR

Zľavy/Discounts: bez nároku na zľavy/without any discounts.

 

Dátum/Date: 24.04.2020 o 19.00 h

Miesto konania/Place of event:  Kino Scala, Prešov

Vstupné/Entry: 15,00 EUR

Zľavy/Discounts: bez nároku na zľavy/without any discounts.