František a Vojta Nedvědovci & band, Trenčín

Dátum/Date: 26.09.2019 o 19.00 h

Miesto konania/Place of event:  Aula SZU, Banská Bystrica

Vstupné/Entry: 15,00 EUR

Zľavy/Discounts: bez nároku na zľavy/without any discounts.


Dátum/Date: 17.10.2019 o 19.00 h

Miesto konania/Place of event:  Kultúrny dom Andreja Hlinku, Ružomberok

Vstupné/Entry: 14,00 EUR

Zľavy/Discounts: bez nároku na zľavy/without any discounts.


 

 Dátum/Date: 20.10.2019 o 19.00 h

Miesto konania/Place of event:  Historická radnica, Košice

Vstupné/Entry: 15,00 EUR

Zľavy/Discounts: bez nároku na zľavy/without any discounts.