Goldbergovské variácie / Sonáty a partity I, Bratislava

6. 2. 2020 / 19:00 / Primaciálny palác
Miki Skuta
Goldbergovské variácie
Milan Paľa
Sonáty a partity pre sólové husle I

J. S. Bach (1685 – 1750): Goldbergovské variácie BWV 988
Miki SKUTA, klavír

***
J. S. Bach (1685 – 1750): Sonáty a partity pre sólové husle I
Milan PAĽA, husle 

Sonáta č. 1 g mol BWV 1001
Sonáta č. 2 a mol BWV 1003
Sonáta č. 3 C dur BWV 1005
Ciaccona z Partity č. 2 d mol BWV 1004

6. 2. 2020 / 19:00 / Primatialpalais (Primaciálny palác)
J. S. Bach: Sonaten und Partiten für Violine solo I
Milan PAĽA, Violine

Sonate Nr. 1g-Moll BWV 1001
Sonate Nr. 2 a-Moll BWV 1003
Sonate Nr. 3 C-Dur BWV 1005
Chaconne aus der Partita Nr. 2 d-Moll BWV 1004

***

J. S. Bach (1685 – 1750): Goldberg-Variationen BWV 988
Miki SKUTA, Klavier

6th February 2020 / 7 PM / Primatial Palace (Primaciálny palác)
J. S. Bach (1685 – 1750): Sonatas and Partitas for Violin I
Milan PAĽA, violin

Sonate No. 1 in G Minor BWV 1001
Sonate No. 2 in A Minor BWV 1003
Sonate No. 3 in C Major BWV 1005
Chaconne from Partita No. 2 in D Minor BWV 1004

***

J. S. Bach (1685 – 1750): Goldberg Variations BWV 988
Miki SKUTA, piano 

Zmena programu vyhradená.