HOMMAGE Á ŠTEFAN KLIMO, Bratislava


Hommage à Štefan Klimo
Slávnostným koncertom  Hommage à Štefan Klimo si Lúčnica pripomína 100. výročie narodenia tohto výnimočného umelca, ktorý je jednou z najvýznamnejších osobností slovenskej hudobnej kultúry v oblasti vokálnej tvorby a zborového spevu. Na koncerte si vypočujete a cappella skladby, ktoré Spevácky zbor Lúčnice preslávili, dodnes súčasťou jeho repertoáru a pravidelne sa nimi prezentuje na medzinárodných súťažiach. Okrem toho zaznejú v podaní bývalých i súčasných spevákov skladby z autorskej dielne Štefana Klima. Koncert diriguje umelecká vedúca a dirigentka speváckeho zboru Elena Matušová.

Štefan Klimo (*1.11.1919  5.1.2000)
Dr. Štefan Klimo sa narodil vo Zvolene ako syn známeho organizátora robotníckych spevokolov Jána Klima. V roku 1923 sa jeho rodičia presťahovali do Bratislavy. Od roku 1926 sa začal učiť hrať na klavíri u prof. Maschkovej. V r. 1938 maturoval na Štátnom reálnom gymnáziu. Od chlapčenských rokov sa zúčastňoval na práci spevokolu Tatran a už ako 15-ročný zastupoval dirigenta A. Deršáka. Od r. 1938 pokračoval v štúdiu hry na klavíri u B. Jelínka. Na otcovu žiadosť vyštudoval právo. V rokoch 1946–1951 dirigoval spevokol Tatran. V rokoch 1955–1958 pripojil k právnickému vzdelaniu štúdium zborového dirigovania na VŠMU u prof. Strelca a prof. J. Haluzického.
V sezóne 1951-1952 sa začala jeho vyše 30-ročná umelecká činnosť v súbore Lúčnica, ktorá trvala až do roku 1983. Spevácky zbor sa pod jeho vedením osvedčil v interpretácii pôvodnej, folklórom inšpirovanej a súčasnej zborovej tvorby, no zameral sa aj na prednes vokálnej polyfónie. Logickým výsledkom tohto umeleckého smerovania bola účasť a ocenenia Speváckeho zboru Lúčnica na domácich a zahraničných súťažiach. Týmito cenami sa zbor zaradil medzi najvýznamnejšie telesá v kontexte európskeho a svetového zborového umenia. K tomu prispeli zájazdy do európskych štátov, ale aj do USA a do Japonska. Pod vedením Štefana Klima nahral zbor Lúčnice cca 250 vokálnych skladieb pre Československý rozhlas.
Po odchode z Lúčnice dirigoval Slovenský filharmonický zbor (1982–1985) a v rokoch 1983–1989 spevácky zbor SĽUK-u. Pôsobil v porotách na domácich a medzinárodných súťažiach speváckych zborov, viedol poradné orgány pre zbory v Československu a v zahraničí. Dôležitou súčasťou jeho pôsobenia ako umeleckého vedúceho a zbormajstra speváckeho zboru Lúčnice bola aj cieľavedomá dramaturgická činnosť. Vyhľadával poéziu, ktorú následne ponúkal na hudobné spracovanie najvýznamnejším slovenským a českým hudobným skladateľom.