Hrad kniežaťa Modrofúza, Bratislava


Streda 18.9.2019 /20.00. hod/ Primaciálny palác
Wednesday 18th of September /8PM/ Primatial Palace
Mittwoch 18.
9.2019 /20:00 Uhr/ Primatialpalais

 

Béla Bartók Hrad kniežaťa Modrofúza / Béla Bartók Bluebeard's CastleBéla Bartók Herzog Blaubarts Burg

 

Eva Šušková – Judita/Judith/Judith

Peter Mazalán – Modrofúz/Duke Bluebeard/Herzog Blaubart

Jana Oľhová – performancia/performance/Performance

Ján Šicko – vizuálne projekcie/Projektion

Pjoni – elektronika /electronics/Elektronik

Peter Pažický – klavír/piano/Klavier

 

Všetci si strážime svoje príbehy o ktorých nerozprávame...

 

Jediná opera Bélu Bartóka Hrad kniežaťa Modrofúza (1911) je dramatickým prerozprávaním známej legendy, ktorá bez vymedzenia časopriestoru predkladá výpoveď o ľudskom strachu, tajomstvách a potláčaní vlastných túžob. Príbeh tak môže byť snom či kolektívnym nevedomím premietnutým do archetypálnych vzorcov. V čase vzniku diela sa Freudova (a neskôr Jungova) psychoanalýza stali nástrojmi na skúmanie a objavovanie ľudského života „zvnútra“. Príbeh Judity a Modrofúza označuje autor ako „divadlo duše“ a svojím temným a nadčasovým tajomnom sa prirodzene prelína aj so súčasnou podobou psychoanalýzy, dynamickou psychoterapiou. Originálna adaptácia opery zaznie na Konvergenciách v premiére. 

 

Viac informácií o festivale na www.konvergencie.sk a na Facebooku.

Zmena programu vyhradená. 

 

Further information on the festival: http://www.konvergencie.sk/en/
Programme is subject to change. 

 

Weiterführende Informationen über das Festival: http://www.konvergencie.sk/en/
Programmänderungen vorbehalten.