Iné Kafe s 25-ročnou históriou!, Púchov

Iné Kafe s 25-ročnou históriou!