Iron Maiden: Legacy Of The Beast Tour, Praha

Iron Maiden: Legacy Of The Beast Tour