J.A.R. – Ironie temného budovatele., Bratislava

J.A.R. – Ironie temného budovatele.