JANOSKA ensemble - charitatívny koncert, Košice

Rozvíjanie medzigeneračných väzieb, vzájomného porozumenia a tolerancie, pomoci a podpory medzi jednotlivými generáciami, uchovávanie a podporovanie dobrých vzťahov, úcty k človeku a uchovanie tradícií pre budúce generácie.

a) organizovanie materiálnej pomoci pre sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva,
b) podporovanie aktivít zameraných na sociálnu inklúziu,
c) organizovanie a podpora kultúrnych podujatí, spoločenských podujatí, voľnočasových aktivít a ďalších aktivít, ktoré sú zamerané na ciele združenia, najmä s cieľom zvýšenia záujmu verejnosti o problematiku rozvíjania medzigeneračných vzťahov

Zľavy / uplatňuje sa v košíku:
deti – 20%
dôchodcovia- 20%
študenti- 20%
ZŤP – doprovod – bez zľavy