JULIA FISCHER – Debussy/Bartók/Korsakov, Bratislava


24. 1. 2020 19:30 Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
FRANCÚZSKY NÁRODNÝ ORCHESTER
EMMANUEL KRIVINE, dirigent
JULIA FISCHER, husle
Claude Debussy: Faunovo popoludnie
Béla Bartók: Koncert pre husle a orchester č. 2, Sz. 112
Nikolaj Rimskij-Korsakov: Šeherezáda, symfonická suita op. 35

Julia Fischer, nemecká huslistka so slovenskými koreňmi, patrí k najdôležitejším sólistickým osobnostiam súčasnosti. O jej výnimočnej muzikálnosti svedčí tiež to, že koncertuje aj ako klaviristka. Jej virtuozitu budú môcť poslucháči oceniť v Bartókovom Husľovom koncerte č. 2, ktorý dodnes očarúva „geniálnou strohosťou“.

S Emmanuelom Krivinom, šéfdirigentom slávneho Francúzskeho národného orchestra, ktorého časopis Guardian označil za jednu z najdôležitejších dirigentských osobností súčasnosti, ju spája okrem slovanských koreňov aj láska k francúzskemu a „východoeurópskemu“ repertoáru. Ich spojenie je prísľubom nezvyčajne napínavého a pestrého hudobného večera rozprestierajúceho sa medzi francúzskou impresionistickou poéziou, maďarskou modernou a rozprávkovým ruským romantizmom.

Svetová premiéra Debussyho Faunovho popoludnia v roku 1894 poslucháčov tak očarila, že si po skončení okamžite vyžiadali zopakovanie diela. V tejto skladbe prekročil Debussy akýkoľvek rámec vtedajšej kompozičnej konvencie. Nevtieravá revolúcia zvuku Faunovho popoludnia zadefinovala pojem hudby nanovo. Pod Debussyho rukami sa totiž stala tajuplným univerzom, ktoré sa v tom istom okamihu rodí a zároveň hynie. Nuansy zvuku, hudobné ornamenty, novátorská práca s hudobnými nástrojmi a transparentná textúra orchestra dodávajú skladbe jedinečne čarovnú auru éterickosti.

Symfonická suita Šeherezáda je najznámejšia inštrumentálna kompozícia Nikolaja Rimského-Korsakova. Témy na námet orientálnej rozprávky sa tiahnu kompozíciou v rôznych farbách, náladách a formách. V poslednej časti večera sa hudba huslí stane kostýmom dcéry perzského vezíra. Červená niť huslí je totiž personifikáciou orientálnej Šeherezády rozprávajúcej sultánovi príbehy plné fantázie a orientálneho koloritu.

Vstupenky:
A kategória 65 EUR
B Kategória 45 EUR
Zľavnené (ITIC/ISIC/Dôchodca) z B Kategórie 20 EUR