Karpatské chrbáty, Nové Mesto nad Váhom

Dátum/Date: 20.12.2019 o 20:00 h.
Miesto konania/Place of event: Blue Note, J. Hašku 18, Nové Mesto nad Váhom

Rozlúčka s rokom 2019

Karpatské Chrbáty

MADRATZ - hudobná skupina

Kniha Jobusova - Zberný dvor

Rezervácie: info@bluenote.sk alebo na tel.č.0902 608 912