Koncert: Masumi Ormandy / Japonsko, Bratislava

Koncert
Masumi Ormandy / Japonsko

Koncert pri príležistosti výročia 100 rokov od podpísania zmluvy medzi Japonskom a ČSR

Koncert

Masumi Ormandy / Japonsko

Koncert pri príležistosti výročia 100 rokov od podpísania zmluvy medzi Japonskom a ČSR