Koncert pre (ne)poslušníkov, Tvrdošín

Miro Jaroš v našom meste.

Vstupenku musí mať zakúpenú každý návštevník koncertu (aj dieťa aj rodič)

VSTUPENKY MOŽNÉ ZAKÚPIŤ VÝLUČNE FORMOU ONLINE HOMETICKET.