Lenka Filipová a hostia, Skalica

Lenka Filipová a hostia