Ľudová hudba Stana Baláža ... do Betľema, Poprad

Ľudová hudba Stana Baláža ... do Betľema