Ľudová hudba Stana Baláža ... do Betľema, Sabinov

Ľudová hudba Stana Baláža ... do Betľema