Ľudová hudba Stana Baláža ... do Betľema, Snina

Ľudová hudba Stana Baláža ... do Betľema