Maok v stupavskej synagóge

Martin "MAOK" Tesák je skvelý inštrumentalista, spevák a skladateľ, ktorého jedinečný štýl je v snivých až mysticky ladených skladbách, ktoré dávajú poslucháčovi možnosť nechať sa unášať na vlnách pocitov či ponoriť sa do seba samého, skúmať a otvárať aj hlboko uzamknuté miesta svojho vnútorného sveta. Jeho tvorba je kolážou hudobných vrstiev a nálad, jeho hudba je plná jemných tónov, ktoré sa bezpochyby dotknú vášho vnútra. Na koncerte zažijete nezabudnuteľnú atmosféru. Originálny rukopis MAOK dopĺňa na svojich koncertoch výbornou improvizáciou, čo ľudí tak nadchýňa a že je pravidelne prizývaný aj k tvorbe rôznych dokumentárnych filmov (napr. film Báthory) a spolupracuje aj s divadlom.

Doprava: Všetky Regio autobusy Slovak Lines smer Záhorie (zástavky: Autobusová stanica, Račianske Mýto, Lamač - ŽST, Lamač - Vrančovičova, Pri krematóriu, Záhorská Bystrica - Krče). Výstupná stanica Stupava - Dom dôchodcov.

Dĺžka trvania: 1,5 hod.