Melánia Olláryová – prvá dáma zo Zámkov, Nové Zámky

Melánia Olláryová – prvá dáma zo Zámkov | 11.06.2021 - piatok Kino Mier, Nové Zámky