Metropolitný orchester a hostia z opery, Trnava

Metropolitný orchester a hostia z opery