Mníchovská filharmónia a zbor, Bratislava

Mníchovská filharmónia a zbor

Thomas Hengelbrock, dirigent
Andreas Herrmannzbormajster
Christina Landshammer, soprán
Agnes Kovacs, soprán
Andrew Staples, tenor

Wolfgang Amadeus Mozart Symfónia č.41 C dur,KV 551 Jupiterská
Felix Mendelssohn Bartholdy Symfónia č. 2 B dur,op.52 Chválospev

Dirigent Thomas Hengelbrock hosťoval v Bratislave minulý rok na čele Orchestre de Paris a jeho pôsobivá interpretácia Beethovenovej 7. symfónie ostala poslucháčom nadlho v pamäti. Teraz prichádza s jedným z najvýznamnejších svetových orchestrov – Mníchovskou filharmóniou (rok založenia 1893) a Mníchovským filharmonickým zborom s programom, ktorý tvorí okrem poslednej, azda najznámejšej symfónie W. A. Mozarta aj kultové, no zriedka uvádzané dielo Felixa Mendelssohna Bartholdyho (210 rokov od narodenia), Symfóniu č. 2 Chválospev. Skladateľ skomponoval symfóniu v roku 1840 na slová Svätého písma, no jej poradové číslo a vlastne aj žánrové označenie je zavádzajúce – ide skôr o kantátu a tak ju aj najnovší súpis autorových diel z roku 2009 uvádza.