NOCI V MÚZEU: Buty, Sereď

Kultová kapela Buty, hrá staré pecky aj nové pecky pre 99 ľudí na sedenie. Zažijete neopakovatelný pandemický koncert s počtom ľudí ako na začiatku ich kariéri v 90tých rokoch. Prajeme pekný pandemický zážitok :-).

Podobné podujatia

#SAMEPROMOTEREVENTS#

Areál

Pod hviezdnou oblohou tohto leta sa uskutoční v Seredi cyklus exkluzívnych koncertov v priestoroch múzejnej záhrady obklopenej nádhernou zeleňou a dýchajúcej  históriou . Punc exkluzivity celému projektu dodáva kapacita 99 návštevníkov, možnosť ochutnať kvalitné vínko a prehliadka expozícií múzea v cene.

Múzejná  záhrada je prirodzeným pokračovaním muzeálnych expozícií na nádvorí múzea. Nachádza sa tam exteriérová expozícia zaniknutého stredovekého kostola zo 14. storočia, ktorý sa viaže k vzniku mesta Sereď. Vedľa novoveká farská studňa s hladinou vody v hĺbke 6,5 m. V záhrade sú tiež vystavené zaujímavé kamenné artefakty a galéria vzácnych tehál z rôznych období. Všetko je pripravené v súlade s pandemickými opatreniami.