Novoročná bubnovačka orchestra, Bratislava

Novoročná bubnovačka orchestra