Oživené spomienky - repríza programu DFS Kremienok

Miesto : Dk Zrkadlový háj , 10.05. 2019 o 18:00 h.

 

„Oživené spomienky“ - repríza galaprogramu DFS Kremienok

 

Detský folklórny súbor Kremienok pôsobí pri Spojenej škole Sv.Vincenta de Paul v Bratislave-Ružinove a od svojho vzniku, od roku 1989, sa v ňom vystriedalo viac ako 600 bratislavských detí vo veku od 4 do 17 rokov.

V súčasnosti v súbore účinkuje viac ako 100 detí.

Repríza slávnostného galaprogramu mapuje výber z choreografií súboru od jeho vzniku až podnes, vrátane nových tancov.