Partity / Sonáty a partity pre sólové husle II, Bratislava


8. 2. 2020 / 19:00 / Primaciálny palác
J. S. Bach (1685 – 1785): Partity
Mahan ESFAHANI, čembalo

Partita č. 1 B dur BWV 825
Partita č. 3 a mol BWV 827
Partita č. 5 G dur BWV 829

***

J. S. Bach (1685 – 1750): Sonáty a partity pre sólové husle II
Ilya GRINGOLTS, husle

Partita č. 3 E dur BWV 1006
Partita č. 1 h mol BWV 1002
Partita č. 2 d mol BWV 1004 

8. 2. 2020 / 19:00 / Primatialpalais (Primaciálny palác)
J. S. Bach (1685 – 1750): Sechs Partiten
Mahan ESFAHANI, Cembalo

Partita Nr. 1 B-Dur BWV 825
Partita Nr. 3 a-Moll BWV 827
Partita Nr. 5 G-Dur BWV 829

***

J. S. Bach (1685 – 1750): Sonaten und Partiten für Violine solo II 
Ilya GRINGOLTS, Violine

Partita Nr. 3 E-Dur BWV 1006
Partita Nr. 1 h-Moll BWV 1002 
Partita Nr. 2 d-Moll BWV 1004

8th February 2020 / 7 PM / Primatial Palace (Primaciálny palác)
J. S. Bach (1685 – 1750): Partitas
Mahan ESFAHANI, harpsichord

Partita No. 1 in B-flat Major BWV 825
Partita No. 3 in A Minor BWV 827
Partita No. 5 in G Major BWV 829

***

J. S. Bach (1685 – 1750): Sonatas and Partitas for Violin II 
Ilya GRINGOLTS, violin

Partita No. 3 in E Major  BWV 1006
Partita No. 1 in B Minor BWV 1002
Partita No. 2 in D Minor BWV 1004

Zmena programu vyhradená.