PAUL VAN DYK, Banská Bystrica

Dátum/Date: 6.12.2019 od 21.00 h
Miesto konania/Place of event: MINISTRY of FUN, Na troskách 25, Banská Bystrica 

PAUL VAN DYK

 

► OBYČAJNÝ VSTUP:
- prístup na tanečný parket a bočné terasy

► VIP:
- prístup na tanečný parket a bočné terasy
- prístup na 1. podlažie klubu s najlepším výhľadom na stage

Vekové obmedzenie:
- obyčajný vstup: 16+
- VIP: 18+

Vstupné/Entry
OBYČAJNÝ VSTUP: 29,60 € 
VIP:  53,70 € 

Zľavy/Discounts: bez nároku na zľavy/without any discounts.