Pingitzer & Eliáš & Hučková / b minor, Trnava

Ani v roku 2020 nebude chýbať cyklus komorných koncertov venovaných hudbe 20. a 21. storočia s názvom b minor.

Trio v zložení Simona Pingitzer (flauta), Jozef Eliáš (klarinet) a Alena Hučková (klavír) predstaví skutočne príťažlivý repertoár, ktorého dominantnú časť tvorí skladba Tribute trio amerického saxofonistu a skladateľa Russela Petersona.

Simona Pingitzer patrí medzi výrazné osobnosti mladej umeleckej hudobnej generácie. Vyštudovala Akadémiu múzických umení v Prahe pod vedením Prof. Jiřího Válka. Od koncertnej sezóny 2013 –2014 pôsobí na poste prvej flautistky Slovenskej filharmónie.

Jozef Eliáš hru na klarinete študoval na VŠMU v Bratislave u Jozefa Luptáčika. V roku 2016 ukončil doktorandské štúdium na Akadémii umení v Banskej Bystrici u Alexandra Stepanova. V súčasnosti pôsobí v orchestri Slovenskej filharmónie ako 1. klarinetista.

Alena Hučková je repertoárovo všestranná a vyhľadávaná komorná hráčka a korepetítorka. Pôsobí v Orchestri Opery SND a je externou korepetítorkou na VŠMU v Bratislave.

Program koncertu:

Russell Peterson: Tribute Trio (2014)

After Ravel

After Maslanka

After Beethoven

After Shostakovich

Francisco Lopez: M?ngata (2016)

Edison Denisov: Sonata (1972)

Alberto Ginastera: 12 American Preludes Op.12 (1944)

Miquel del Aguila: Seducción (2007)

 

Dĺžka trvania: 60 min