Royal Philharmonic Orchestra London, Bratislava

Royal Philharmonic Orchestra London

Rafael Payare, dirigent

Zoltán Kodály Tance z Galanty
Ludwig van Beethoven Symfónia č. 2 D dur, op. 36
Johannes Brahms Symfónia č. 1 c mol, op. 68

Galantský rodák Zoltán Kodály napísal svoje výbušné orchestrálne tance v roku 1933 na objednávku Peštianskej filharmonickej spoločnosti pri príležitosti 80. výročia jej založenia.
Skladba má pôdorys dvojčasťového verbunku s pomalou introdukciou, kde exceluje sólový klarinet. Beethovenova Symfónia č. 2 D dur (1803) pochádza z raného obdobia skladateľovej tvorby, kedy sa už zmieroval s myšlienkou, že jeho porucha sluchu je trvalá.
Svoju 1. symfóniu napísal Johannes Brahms až ako zrelý autor v roku 1876. Najskôr dlho váhal, kým sa rozhodol ísť v stopách Beethovena, ktorého symfonizmus bol preňho vzorom najvyššej hudobnej dokonalosti. Dielo, ktoré dirigent Hans von Bülow nazval 10. Beethovenovou symfóniou, bolo s nadšením prijaté hneď na premiére v Lipsku pod taktovkou autora.
Na BHS opäť zavíta jeden z najprestížnejších orchestrov na svete Royal Philharmonic Orchestra London „s pozoruhodnou krásou zvuku, s dôrazom na detail tónu, s leskom strún a nádherných dychov... každý koncert orchestra je vzrušujúci, nezabudnuteľný a vitálny“ (The Guardian).
Zásluhou svojej brilancie patrí venezuelský dirigent Rafael Payare k najvyhľadávanejším dirigentom svojej generácie (1980), ktorý sa etabloval na európskej i americkej koncertnej scéne.