Sima Martausová a Sláčikové kvarteto, Nové Mesto nad Váhom

Sima Martausová a Sláčikové kvarteto