Situácie, Bratislava

Sobota 21. 9. 2019 /16.00 hod./Primaciálny palác

Saturday 21stof September 2019/4PM/Primatial Palace

Samstag 21.9.2019/16.00 Uhr/Primatialpalais

 

Situácie/Situations/Situationen/Koncert pre deti a rodičov/Concert for children and parents/Konzert für Kinder und Eltern

 

Tomáš Boroš – klavír/piano/Klavier

Ivan Šiller – klavír/piano/Klavier

 

Situácie – stretnutia, kombinácie, atmosféry: človek, telo, myseľ, ucho, oko, kláves, prst, noha, chrbát, radosť, smútok a vôňa. Je to na vás!

Ivan Šiller a Tomáš Boroš uvedú prekvapivé, dobrodružné, zábavné, strašidelné, čudné, vtipné, smutné i veselé skladby Györga Kurtága a Tomáša Boroša. Budú hrať štvorručne, trojručne, jedným prstom, súčasne na klavíri i zvonkhre, s prachovkou i v rukaviciach. A v jednej skladbe sa k nim pridajú aj tarantulky...  

 

POZOR! Na tento koncert neplatí permanentka!

 

Viac informácií o festivale na www.konvergencie.sk a na Facebooku.

Zmena programu vyhradená. 

 

Further information on the festival: http://www.konvergencie.sk/en/
Programme is subject to change. 

 

Weiterführende Informationen über das Festival: http://www.konvergencie.sk/en/
Programmänderungen vorbehalten.

 

Odporúčané pre rodičov s deťmi od 6 rokov