Slovenská filharmónia, cyklus A, Bratislava

Slovenská filharmónia, cyklus A