Slovenská filharmónia, cyklus B


Piatok 22.03.2019 o 19.00 h, Koncertná sieň SF, cyklus B

Cena vstupenky: 13 €

Schumann, Elgar

Slovenská filharmónia
James Judd, dirigent
Ophélie Gaillard, violončelo

Robert Schumann Koncert pre violončelo a orchester a mol, op. 129
Edward Elgar Symfónia č.1 As dur, op. 55

Koncert pre violončelo a orchester Roberta Schumanna je dielom, ktoré sa zrodilo v pozitívnej psychickej atmosfére; skladateľ trpel bipolárnou poruchou osobnosti a Koncert napísal v manickej fáze. Centrom jeho pozornosti bola prepracovanosť a výpovedná hĺbka sólového partu, takže mu unikli niektoré detaily v orchestrácii; dnes sa dielo hráva najčastejšie v revízii od Dmitrija Šostakoviča. Poetika Roberta Schumanna čiastočne

ovplyvnila aj Angličana Sira Edwarda Elgara; ten ju však zaodel do typickej britskej atmosféry s príznačnou melodikou a svojsky chápaným časopriestorom. Prvá symfónia je rozsiahlym a náročným projektom.


Dátum: Piatok 12.04.2019 19.00 h

Miesto: Koncertná sieň SF, Bratislava
Cena vstupenky: 15 € 

Borodin, Čajkovskij, Rachmaninov

Slovenská filharmónia
Alan Buribayev, dirigent
Freddy Kempf, klavír

Alexander P. Borodin      V stepiach strednej Ázie, symfonický obraz
Piotr Iľjič Čajkovskij      Koncert pre klavír a orchester č.1 b mol, op. 23
Sergej Rachmaninov       Symfónia č. 2 e mol, op. 27

Členovia zoskupenia „Mocná hŕstka“ smerovali k vymaneniu sa ruskej hudby spod vplyvu západoeurópskej a stredoeurópskej tradície. Zdrojom ich inšpirácie bol ruský hudobný folklór
a bohatstvo v literárnej oblasti. Okrem toho sa zaujímali o exotické námety – tak ako Alexander Borodin v zvukovo opojnom symfonickom obraze V stepiach Strednej Ázie. Opozíciou voči trendom Mocnej hŕstky bola tvorba Piotra Iľjiča Čajkovského;
aj on využíval ruské intonácie a výrazné rytmy, implantoval ich však do štruktúr príbuzných európskemu štandardu 19. storočia. Legendárny Klavírny koncert b mol je razantným odrazovým mostíkom mladého autora k týmto métam. Na Čajkovského odkaz reagoval Sergej Rachmaninov. Elegická 2. symfónia je však už náznakom osobitého vnímania symfonického princípu.


Dátum: Piatok 17.5.2019 19.00 h

Miesto: Koncertná sieň SF, Bratislava
Cena vstupenky: 15 € 

Brahms

Slovenská filharmónia
George Pehlivanian, dirigent
Stephen Waarts, husle

Johannes Brahms   
   Koncert pre husle a orchester D dur, op. 77
                                      Symfónia č. 4 e mol, op. 98