Slovenská filharmónia, cyklus C


Štvrtok 9.5.2019 o 19.00 h, Koncertná sieň SF, cyklus C

Cena vstupenky: 15 €

Rossini, Glier, Rimskij-Korsakov

Slovenská filharmónia
Kaspar Zehnder, dirigent
Katarína Turnerová, harfa

Gioachino Rossini     Semiramis, predohra k opere
Reinhold Glier    Koncert pre harfu a orchester Es dur, op. 74
Nikolaj Rimskij- Korsakov      Šeherezáda, symfonická suita, op. 35

40% zľava zo vstupenky platí pre dôchodcov, študentov a ŤZP po predložení príslušného preukazu